Bugun...
Bizi izleyin:KAÇAK ÇARŞI, REKTÖR DEVECİNİN ELİNDE PATLADI..

Tarih: 13-10-2017 14:04:45 + -


KAÇAK ÇARŞININ SUYU ELEKTİRİĞİ KESİLDİ,ABONELİK YOK, İNŞAAT RUHSATI YOK..


KAÇAK ÇARŞI, REKTÖR DEVECİNİN ELİNDE PATLADI..

 

NORMAL SÜREYE VERİLEN EK SÜREDE İŞ BİTMEMESİNE RAĞMEN CEZA KESİLMEMİŞTİR

KİRA SÜRESİ BAŞLAMADIĞINDAN SÖZLEŞME MÜTEAHİT LEHİNE UZAMIŞTIR

ELEKTRİK VE SU GAYRI YASAL KULLANILIYOR

SÖZLEŞMEDE VERİLEN METRAJA UYULMADIĞINDAN YENİ ŞARTLAR BELİRTİLMEDİĞNDEN KAMU ZARARI OLMUŞTUR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personeli, öğrenci ve hastaneden yararlanan vatandaşların yararlanmaları için üniversite kampüsü içerisinde 106 ve 145 nolu parsellerde yaşam merkezleri oluşturulmak üzere yap-işlet-devret modeli ile ihale yapılmıştır. Bu parseller üzerinde yapılacak yaşam merkezleri için bu ihaleye dayanılarak 27.04.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak bu parseller inşaat yapılmak üzere teslim edilmiştir.  Bu sözleşmeye göre; yapılacak bu sosyal yaşam merkezleri üzerinde yüklenicinin irtifak hakkının 20 yıl olduğu ve bu hakkın tapuya tescil edilmesiyle başlayacağı, inşaat süresinin teslim tarihi olan 27.04.2017 tarihinden başlayarak 420 takvim günü olduğu, 106 nolu parselde yüzölçümün 2000 m2, 145 parselde ise 10 000 m2 olduğu, yine irtifak hakkı sözleşmesinin genel şartlar bölümü incelendiğinde 106 nolu parselde 1500 m2 taban alana oturan ve toplamda 4500 m2 toplam kapalı alanı içeren, 145 nolu parselde ise 3000m2 kapalı alan olacağı, bunlarla ilgili bütün vergi harç giderlerin tamamının yükleniciye ait olacağı belirtilerek irtifak hakkı sözleşmesi imzalanmıştır

Ancak yapım sürecinde aşağıda sıralayacağımız fiillerde bulunularak Rektör Prof.Dr. Durmuş DEVECİ tarafından yüklenici firma kanunsuz bir şekilde korunup kollanmış adeta devlet imkânları peşkeş çekilmiştir.

1)      İrtifak sözleşmesi ’ne göre yüklenici bütün kanuni prosedürleri yerine getirerek inşaatı yapması ve bunlarla ilgili devlete ödenmesi gereken vergi harç gibi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekirdi. Ancak hiçbir şekilde imarda olmayan bu iki alanın öncelikle mevzi imar planları hazırlatılarak bunlarla ilgili yüklü miktarda harcın devlete yatırılması gerekirdi. Bunun yanında inşaatlar için de yüklü miktarlarda inşaat ruhsat harcının devlete yatırılması gerekirdi. Gerekli yerlerden edindiğimiz bilgi bu miktarın yaklaşık 1.000.000 tl.yi bulacağı şeklinde olmuştur. Bu yerler için rektörlük hiçbir prosedür yerinde getirilmeden devletin hakkı olan bu paralar devlete yatırılmadan inşaatların ruhsatsız-kaçak yapılmasına müsaade etmiş kamuyu zarara uğratmıştır.

2)      İrtifak sözleşmesinin 6A maddesine göre irtifak hakkının ilk yıl bedelinin peşin olarak 1 ay içerisinde yatırılması gerekirken bu bile yatırılmamıştır. Yine 6B maddesindeki hasılat payı da ödenmemiştir. Yatırması için yükleniciye herhangi bir işlem de yapılmamıştır. Halbuki yine sözleşmenin 6C maddesine göre sözleşmenin feshedilmesi gerekmektedir.

3)      Sözleşmeye göre inşaat süresi olarak 27.04.2015 tarihinden başlamak üzere 420 gün olarak öngörülen sürede inşaatlar teslim edilmemiştir. Yapı işleri daire başkanlığının 24.06.2016 tarih ve 525 sayılı yazılarında 420 günlük sürenin 20.06.2016 tarihinde bittiği belirtilmiştir. Teslim edilmemesi durumunda irtifak hakkında belirtilen cezai işlemler uygulanmamıştır. Yükleniciye iltimas geçilmiş kamunun çıkarları değil yüklenicinin çıkarları korunmuştur

4)      İrtifak hakkı sözleşmesine göre 106 nolu parsel üzerinde kullanılacak alan toplamda 2000 m2 ve katlı olmak üzere toplamda 4500 m2 toplam kapalı alan olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin 7 maddesinde yapılacak olan yapının plan ve projeye uygun yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak izleyen süreçte yüklenici proje dışına çıkmış 4500 m2 olarak öngörülen projeye uymayarak imalat yapmıştır.  Bu imalatları yapabilmesi için öncelikle tadilat projelerini üniversitedeki ilgili birimlere ileterek uygunluk onayı akabinde rektörlük onayı ile yapabilecekken, bunlar hiçbir tadilat projesi olmadan yapılmıştır. İlgili birimlere iletilmiş hiçbir tadilat projesi olmadığı ekte sunduğumuz belgeler incelendiğinde görülecektir. BUNLARIN TAMAMI YAPILDIKTAN SONAR BU DA YETMEZMİŞ GİBİ KAPALI ALAN m2 ARTTIRILMIŞ TOPLAMDA 2000 M2 TAHSİS EDİLEN ALAN DA 5185 m2 YE YENİ BEDEL BELİRLENMEDEN VE YENİ İHALE YAPILMADAN  ÇIKARILMIŞTIR. Bu imalatlar yapıldıktan sonra işi kitabına uydurmak için yapılmış bir olurdur. Hâlbuki tadilat için işi yapmadan önce ilgili birimlerden uygunluk ve rektörlükten olur alınması gerekirdi. Bundan sonra ancak yapıma başlanmalıydı. Yapılan yazışmalar incelendiğinde ilgili firmadan tadilat projeleri defalarca istenmiş ve getirilmediğine dair yazılar görülecektir.  KALDI Kİ BUNUN YAPILMASI DA KANUNA VE MEVZUATA AYRIKIDIR. Yazışmalarda da söz konusu olduğu gibi bu tür sözleşmelerde kullanılan alan değiştiğinde yeni bedellerle yeni ihale ve sözleşme gerekli olacaktır. Yapı işleri daire başkanlığının rektörlüğe yazdığı yazılar incelendiğinde bu konuda rektörlüğün uyarıldığı ancak buna rağmen işleme devam edildiği görülecektir. Yani bir olurla bunun eski bedel ve şartlarla yenilenmesi mevzuata aykırıdır. Bunun yanında 2000 m2 den 5185 m2 gibi üç katına yakın bir alana şartlar değişmeden çıkılmıştır. İhale 2000 m2 ye göre yapılmıştır. Ve ihaleye girenler buna göre teklif vermişlerdir veya vermek isteyenler bu alanın küçüklüğü nedeniyle teklif bile vermemiş olabilirler. Mevzuat kesinlikle alan değiştiğinde yeni ihale yapılmasını, yeni bedel ile yeniden sözleşme yapılmasını şart koşmaktadır. Bu husus yapılan yazışmalarda defalarca zikredilmiştir. Bu yapılmamış eski şartlarla hem de bütün işler bittikten sonra keyfe keder bir rektörlük oluru alınmıştır. Yapı işleri daire başkanlığının 18.05.2016 ve 384 sayılı yazıları ve buna benzer yazılarında kanuna atıfta bulunularak bu hatırlatılmış ancak bu bile rektörlüğün bildiğini okumasına mani olmamıştır (EK-3). Bu rakamlar 106 nolu parsel için tutanak tutulduğundan dolayı malumumuzdur. 145 nolu parsel için bu şekilde projeye uygun olmayan imalatlar yapılmış ancak herhangi bir oluru da bulunmamaktadır. Bununla ilgili zaten işi bilen ilgili daire amiri (Yapı İşleri Daire Başkanı) başka yere görevlendirilmiş mahkeme kararı ile dönünce de; gerekçesi bile henüz bildirilmeden soruşturma ile açığa alarak istediği imzaları attırma yoluna gitmiştir.

a)      İrtifak hakkı sözleşmesine göre irtifak süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre de inşaatların tamamlandığı ve bunun tapuya işlenmesi ile başlayacağı belirtilmiştir. İlgili dairelerin ekte sunduğumuz yazışmalarından da görüleceği üzere 2016 yılından beri buralarda teslim alınmamasına rağmen ticari faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak teslim edilmediğinden sözleşme gereği 20 yıl olan süre hiç işlememektedir. Yani bu kadar süredir kullanılmasına rağmen 20 yıl hala olduğu gibi durmaktadır. Teslim alınmadığı sürece de 20 yıl irtifak hakkı hiçbir şekilde azalmayacaktır. Bu kullanım süresinin uzaması nedeniyle kamu zarara uğratılmaktadır. Hâlbuki sözleşmeye göre teslim için ön görülen süre 420 gündür. Ve teslim edilmemesi durumunda yine sözleşmeye göre yapılması gereken bellidir. Bu yapılmamakta kamu yararı yerine yüklenici korunmaktadır.

b)      Bu yapının kullanılması dolayısıyla sözleşmeye dayanarak her yıl artan oranlarda gelirden kuruma pay alınması gerekmektedir. Bunun da yapılması mümkün olmamaktadır. Bu şekilde de kamu zarara uğratılmaktadır.

5)      Yapılar ruhsatsız dolayısıyla kaçaktır. İnşaatların ilgili kurumlar nezdinde ruhsatları alınmamıştır. Bu ruhsatların alınmaması kamuyu ruhsat harçları açısından zarara uğratmaktadır. Bunun yanında kaçak yapı durumundaki bu yapıların kullanımı içinde çalışan onca insanın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Normal vatandaşın bile ruhsatsız bir şekilde yapı yapmasına müsaade edilmezken, rektörlük yükleniciye devlete ödenecek vergi ve harçlardan kurtarmak için orada çalışacak ve çalışan insanların hayatlarını hiçe saymıştır.

6)      Yapılar teslim alınmadan yüklenici ticari faaliyete başlamıştır. Buralardan gelir elde etmektedir. Ekte sunduğumuz kurum yazışmalarından da görüleceği üzere bu durum birimlerce tespit edilmiş faaliyetin durdurulması istenmiştir(EK-4). Ancak rektörlük faaliyeti durdurmak yerine birimlerden gelen yazıları sümen altı ederek aylar sonra bunun incelendiğini yazmakla yetinmiştir. Bu faaliyetler nedeniyle kuruma verilmesi gereken paylar yıllar itibarıyla artarak alınması gerekirken alınması mümkün olmayacaktır.

7)      Elektrik ve su abonelikleri kanunsuz bir şekilde kullandırılmaktadır. Yapılar ruhsatsız ve kaçak olunca tabi ki belediye hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de Akedaş’ tan da abonelikleri bulunmamaktadır. Kaçak yapıya bir de üniversiteden kaçak ara saat kullanılmak suretiyle kamu elektriği satılmaktadır. Açıkça üniversite kanuna aykırı bir şekilde elektrik ve su satmaktadır. Kanuna aykırı olarak kaçak abonelik vermektedir. Kaldı ki yapı işleri daire başkanlığının 24.06.2016 tarih ve 524 sayılı yazıları yükleniciye bildirilen elektrik ve su bedelinin firma tarafından ödenmediği konusunda resmi yazı yazılmıştır(EK-5). Belirttiğimiz gibi üniversitenin kullanımına sunulan ve bedeli kamu tarafından ödenen elektrik ve su ticari firmalara tahsis edilmektedir. Bu su ve elektrik paraları totalde üniversite bütçesinden ödenmektedir. Gayrı yasal olarak kullandırılan bu su ve elektrik paralarının ne şekilde ve nerelere ne miktarda aktarıldığı da bilinmemektedir.

8)      Yapı teslim alınmadan ticari faaliyete başlandığından, elde edilen kira ve gelirlerden sözleşme gereği alınması gereken payların alınıp alınmadığı ve bu payların henüz yapı ile ilgili sözleşme hükümleri yerine getirilmediğinden nerelere ne şekilde aktarıldığı da muammadır.

9)      Yine ekte sunduğumuz belgeler incelendiğinde akedaş tarafından yapılan incelemede çarışının üzerinden YÜKSEK GERİLİM HATTI’nın geçtiği tespiti yapılarak bunun orada çalışacak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye attığı çarşının yerinin kaydırılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak rektörlük bunu da göz ardı etmiş insanların can ve mal güvenliklerini hiçe saymıştır. Akedaş mevzuat çerçevesinde bu yapının gerekli olan mesafede olması gerektiğini belirterek bunu talep etmiş rektörlük bunu dikkate bile almamış kanun tanımazlığına devam etmiştir.

10)  Yazışmalar incelendiğinde buradaki yüklenicinin kanuni gereklerini yerine getirerek yasal bir şekilde su ve elektrik aboneliklerini alarak kullanması gerekirken kamuya ait su ve elektrik için kaçak bağlantı yaptığı ve kullandığı ile ilgili tutanaklar ve resmi belgeler, bağlantıların resimleri görülecektir. Bu tutanak ve yazışmalara rağmen rektörlük gerekli kişiler hakkında işlem yapmak yerine bu tespitleri yapıp resmi yazı yazan personeli cezalandırma yoluna gitmiştir.

Yine sözleşme gereği yapının güvenliğinin üniversite güvenlik birimi tarafından sağlanacağı buna karşılık tespit edilen bedelin yüklenici tarafından kamuya ödenmesi öngörülmektedir. Ancak kanuni gereklilikler yerine getirilmediğinden bu hizmetler üniversite tarafından verilmekte ancak karşılığında alınması gereken bedeller kamuya yatırılmamaktadır.
Bu haber 15446 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Gündem Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • maraskenthaber gazetemiz
  resim yok
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Otobüsleri Güzergahları
  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Otobüsleri Güzergahları
 • Manken
  Manken
 • Atatürk
  Atatürk
 • Fantastik
  Fantastik
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • ÇAKICI REİS SON KLİP www maraskenthaber com
  ÇAKICI REİS SON KLİP www maraskenthaber com
 • Amerikalı Çocuklar Türk Yemeklerini Tadıyor!
  Amerikalı Çocuklar Türk Yemeklerini Tadıyor!
 • Leğenin İçindeki Gorilin Profesyonellere Taş Çıkartan Dans Performansı
  Leğenin İçindeki Gorilin Profesyonellere Taş Çıkartan Dans Performansı
 • Avrupa'nın En Uzun Bacasına Tırmanan Çiftin Akıllara Durgunluk Veren Macerası
  Avrupa'nın En Uzun Bacasına Tırmanan Çiftin Akıllara Durgunluk Veren Macerası
 • Kütür Kütür Bambu Ağacı Yiyen Panda
  Kütür Kütür Bambu Ağacı Yiyen Panda
 • Pixar Filmlerinin 1984'ten Günümüze Evrimi
   Pixar Filmlerinin 1984'ten Günümüze Evrimi
VİDEO GALERİ
YUKARI