Bugun...
Bizi izleyin:Selvi:Üniversite yasakçı, baskıcı, keyfi yönetim anlayışı ve uygulamalar terk edilmelidir..

Tarih: 21-02-2018 11:35:20 + -


Eğitim-bir-sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesinde olan olaylar ve şikayetler üzerine basın toplantısı düzenledi.. toplantıda şunlara değindi;


Selvi:Üniversite yasakçı, baskıcı, keyfi yönetim anlayışı ve uygulamalar terk edilmelidir..

 

Fransızlara karşı yiğitçe savaşan ve şehri işgalden kurtaran Sütçü İmam’ın torunlarını canından bezdiren, onlara hayatı zehir eden, icraatıyla şehrin itibarına gölge düşüren rektörün mağduriyete neden olan keyfi yönetim anlayışına karşı tepkimizi ortaya koymak, sorunlu uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız.

 

Değerli katılımcılar;

Eski Türkiye’den kalma bazı tortuların varlığını sürdürmesi, kamu yönetiminde birçok sıkıntıya; hukukun, yetkiyi kullananların elinde tarumar olması, kamu yönetiminin bürokratik labirentlerde sıkışıp kalması, maddi ve manevi bedellerin ödenmesine yol açmaktadır. Devletin görev yapılan makama tanıdığı yetkiler, kişisel güçlere dönüştürüldüğünde, ilkeler üzerinden değil, kişisel ilişkiler üzerinden tasarruflara neden olmaktadır. Bunun en bariz örneği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde yaşanmaktadır. Keyfi uygulamalarıyla ve kullandığı yetkilerle üniversite personelini mağdur eden üniversite yönetimi, ‘bu kadar da olmaz’ dedirtecek cinsten skandallara imza atmaktadır. Keyfi uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen üniversite yönetimi, yetkiyi şahsi bir güç sanarak karakteristik yapısını devletin kurallarının üstüne koyarak fütursuz bir yönetim sergilenmektedir. Kanun tanımaz uygulamalar, dediğim dedik tavırlar, hak ve hukuku ayaklar altına alan yaklaşımlar personeli tedirgin etmekte, çalışma barışına zarar vermektedir. Üniversiteleri yasaklarla anılır hale getirenleri, bilim yuvası olması gereken kurumları babasının çiftliği gibi kullananları hatırlatan hukuksuzlukların yeni Türkiye’de yeri olmamalıdır.

Üniversite yönetiminin göreve başlamasından bu yana objektif kriterler belirlenmeden, somut ve nesnel gerekçeler ortaya konulmadan, salt subjektif değerlendirmelerle gerçekleştirdiği hukuksuz ve akademik anlayışa uymayan uygulamaları, üniversite personelini ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Üniversitede hizmet yılını doldurarak profesörlük unvanı almaya hak kazanan bazı öğretim üyelerine unvanları verilirken, profesörlüğü hak eden bazı öğretim üyelerine keyfi olarak ısrarla unvanları verilmemektedir.

Üniversitede hukuksuz bir şekilde öğretim üyelerine kart okutma mecburiyeti getiren yönetim, mahkemenin iptal kararına rağmen uygulamayı devam ettirmiş, sistem hatasından dolayı, zaman zaman kart okutan öğretim üyelerinin bu işlemleri kayda girmemiş, bundan dolayı o döneme ait ücretleri ödenmemiş ve verilen itiraz dilekçeleri de reddedilmiştir. Sonrasında, mahkeme kararının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yeni bir Ek Ders Ücret Ödemeleri Yönergesi çıkarılmış ve böylece kart takip sistemine yeniden işlerlik kazandırılmıştır.

Kurum dışından üniversiteye beş şube müdürü atanması üzerine, Şube yöneticilerimizin Kurum İdari Kurulu toplantısında, 15-20 yıldan bu yana üniversitede bu kadroları bekleyenlerin olduğunu dile getirmesi neticesinde, ‘bu idarenin tasarrufundadır’ denilmiş; Elbistan’da verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmanın yerel basında ‘üniversitede işler iyi gitmiyor’ başlığıyla yer alması sonucunda Şube Başkanımız hakkında soruşturma başlatılmıştır. İlgili soruşturma neticesinde komisyon uyarma (iyi halden kınamadan uyarma) cezası teklif etmiş ve yapılan itiraz sonucunda ceza kaldırılmıştır. Bu yazışmalardan rahatsız olan yönetim, Banka Promosyon Anlaşma Komisyonu’na sendikanın üye seçme yetkisini engelleyerek, sendika yönetim kurulu üyelerinden kendi isteklerini yetkilendirdiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine sendika temsilcisi olmaksızın komisyon yetkisiz (iç denetçi) kişilerce toplanıp 2013 yılında yapılan promosyon anlaşmasında alınan 2013 TL’den daha düşük. 1750 TL’ye 2015 yılında imza atılmış ve böylece hem personelin maddi kaybına sebep olunmuş hem de yapılan sözleşmeye gölge düşürülmüştür.

Üniversite yönetimi, bazı hukuksuz işleri perdelemek için Eğitim-Bir-Sen Şube yönetiminde olan fakülte sekreterlerini rotasyon adı altında sürmüştür. Denetleme Kurulu Üyemizi Tıp Fakültesi Sekreterliğinden alarak önce İlahiyat Fakültesi Sekreterliğine görevlendirilmiş, Sendikamızın hukuk mücadelesi sonucunda eski görev yerine verilmesi gerekirken, hukuksuz bir şekilde Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliğine görevlendirilmiştir. Diğer taraftan, bir üyemizi İlahiyat Fakültesi Sekreterliğinden alarak 160 km uzaklıktaki Elbistan Teknoloji Fakültesi’ne Fakülte Sekreteri olarak görevlendirilmiş ve ayrı şekilde üyemizi, hukuk mücadelesi neticesinde eski görevine iade etmeyerek yeniden aynı yere görevlendirip, hakkında soruşturma açmış, baskı ile üyemizin emekli olmasına neden olmuştur. Ayrıca, Şube Disiplin Kurulu Başkanımıza soruşturma açıp, uyarma cezası vermiş, Şube Denetleme Kurulu Üyemize hem soruşturma açmış hem de profesörlük kadrosunu vermemiş; Şube Disiplin Kurulu Üyemizin sözleşmesine 6 ay uzatmış, Şube Denetleme Kurulu Üyemizi emekli olmaya zorlarken, Kadınlar Komisyonu Başkanımızın sözleşmesini, süresi geçtikten bir hafta sonra geriye dönük uzatmış ve önceki dönem Genel Başkan Yardımcımızı ise kadro olmayan bir birime görevlendirmiştir.

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz olan fakülte sekreterinin görev yerlerini değiştirmekle yetinmeyen üniversite yönetimi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde, devletin şehit yakınlarına tanıdığı memur kontenjanından üniversitede göreve başlayan bir şehidimizin emaneti olan Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcımızı sürgün etmiş, bu uygulamasıyla üniversite mensuplarını ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir.

Şubemizin, şehit yakını olan Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcımıza sahip çıkması ve “Şehit Yakınına Sürgün, Kendi Adamına Her Kadro Uygun” diye basın açıklaması yapılması üzerine Şube Başkanımıza soruşturma açan yönetim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-d bendi uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası vermiştir.

Ancak ceza, anılan kanunun 125. maddesinin 5. bendinde yer alan, ‘Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼--1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir’ hükmü uyarınca, ½ oranında Aylıktan Kesme cezasına dönüştürülmüştür. Sendikamızın hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme önce yürütülmeyi durdurma kararı vermiş ve devam eden süreçte cezayı iptal etmiştir. Şubemize gönderilen e-postalarla ilgili olarak, Şube Başkanlığının kapalı zarfta göndermiş olduğu bilgilendirme konulu yazısına istinaden, üniversite yönetimi, Şube Başkanımıza soruşturma açarak iddiaların odağında olan kişiyi soruşturmacı olarak görevlendirmiş, bunun neticesinde de Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası önerilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulu’nda oy çokluğuyla ceza reddedilmiş, sonrasında, teklif edilen ceza Şube Başkanımız lehine reddedilmiştir. Daha sonra soruşturma yenilenmiş, soruşturmacı olarak Rektör Yardımcısı görevlendirilmiştir, yine bir önceki soruşturmacının önerdiği Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası önerilmiştir.

Şube Başkanımız hakkında verilen cezayı Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, yasal boşluk gerekçesiyle iptal etmesine rağmen, üniversite yönetiminin emri ile daha önce soruşturmayı yürüten aynı komisyon başkanı tarafından soruşturma yenilenmiştir. Bu arada, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın Temsilcisi Görevlendirilmesi konulu sendikamıza gönderdiği yazıyla Şube Başkanımıza, e-postalarla ilgili olarak açılan soruşturmanın oylamasında lehte oy kullanan komisyon üyelerinin de baskı altında alınarak istifa ettirildiği öğrenilmiştir.

Şube Başkanımızı soruşturma ve disiplin cezalarıyla yıldırmaya çalışmakla kalmayan üniversite yönetimi, öğretim üyesi unvanını kullanmasına da müsaade etmemekte, bölümde hiç lisansüstü öğrenci talep etmemiş veya lisansüstü öğrenci talep etmemiş veya lisansüstü derse girmemiş öğretim üyelerinin sınav, jüri vb. komisyonlarda adına yer verirken, akademik  yetkinlik olarak yayın, bilimsel çalışma, lisans ve lisansüstü öğrenci yetiştirmesi bakımından bölümde en kıdemli Doç. Unvanlı öğretim üyesi olmasına rağmen sınav, jüri vb. komisyonlarda Şube Başkanımızın adına yer vermemektedir. Ayrıca, Ek Ders Ücret Ödemeleri Yönergesi’ni bahane ederek, Şube Başkanımız, usulüne uygun olarak derslerini bilfiil yaptığı halde, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve Yaz Okulunda girmiş olduğu (yaklaşık 20 bin TL civarı) ek ders ücretini de ödememiştir.

Hukuksuz ve keyfi uygulamalara karşı çıkan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Doç. Dr. Hasan Furkan hakkında defalarca soruşturma açtırıp ceza vererek meslekten men etmeye çalışan ve Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ile sendika üyelerini sürgüne gönderen üniversite yönetimi hakkında gereken işlem yapılmalı, keyfi, hukuksuz ve bilim insanına yakışmayan iş ve işlemler mercek altına alınmalı, yetkililer bu tür uygulamalar hakkında gereken yasal süreci bir an evvel işletmelidir.

 

Kıymetli basın mensupları,

Bu iddialarla ilgili olarak, YÖK ve yargı birimlerinin bir adım atmasını bekliyoruz

Kurulduğu tarihten bugüne, eğitim çalışanlarının hak ve hukukunu savunan, yasakların kaldırılması için emek harcayan, her türlü keyfi uygulamanın karşısında olan, tam demokrasi için mücadele veren, her zaman milletin ve milli iradenin yanında yer alan bir sivil toplum kuruluşu ve eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olarak, sorunun vahametini kamuoyunun dikkatine sunarak, keyfi yönetim tarzına, hastalıklı yönetim anlayışına karşı kesinlikle sessiz kalmayacağız.

İşgalci Fransızlara karşı yiğitçe savaşan ve şehri işgalden kurtaran Sütçü İmam’ın torunlarını canından bezdiren, onlara hayatı zehir eden, icraatıyla şehrin itibarına gölge düşüren rektöre ve yönetim anlayışına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

 
Bu haber 4269 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Gündem Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • maraskenthaber gazetemiz
  resim yok
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Otobüsleri Güzergahları
  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Otobüsleri Güzergahları
 • Manken
  Manken
 • Atatürk
  Atatürk
 • Fantastik
  Fantastik
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • ÇAKICI REİS SON KLİP www maraskenthaber com
  ÇAKICI REİS SON KLİP www maraskenthaber com
 • Amerikalı Çocuklar Türk Yemeklerini Tadıyor!
  Amerikalı Çocuklar Türk Yemeklerini Tadıyor!
 • Leğenin İçindeki Gorilin Profesyonellere Taş Çıkartan Dans Performansı
  Leğenin İçindeki Gorilin Profesyonellere Taş Çıkartan Dans Performansı
 • Avrupa'nın En Uzun Bacasına Tırmanan Çiftin Akıllara Durgunluk Veren Macerası
  Avrupa'nın En Uzun Bacasına Tırmanan Çiftin Akıllara Durgunluk Veren Macerası
 • Kütür Kütür Bambu Ağacı Yiyen Panda
  Kütür Kütür Bambu Ağacı Yiyen Panda
 • Pixar Filmlerinin 1984'ten Günümüze Evrimi
   Pixar Filmlerinin 1984'ten Günümüze Evrimi
VİDEO GALERİ
YUKARI